LED priešrūkiniai žibintai WLF201

LED priešrūkiniai žibintai WLF201
130,00 €
SKU
Os515957
Prekė gamintojo / tiekėjo sandėlyje.
Pristatymas 1-3 d.d.

Atsiimk nemokamai

mūsų parduotuvėje Kaune

Atsiimk per 2 val.

mūsų parduotuvėje Kaune

Greitas pristatymas

visoje Lietuvoje

Technikos taisykla

servisas Kaune

Aprašymas

LED Priešrûkiniai ir dienos þibintai

LED priešrûkiniai þibintai yra vienas iš naujausiø produktų asortimento. Tai aukšèiausios kokybës gaminys puikiai derinamas prie jûsø automobilio stiliaus. 

Ádiegus LED rûko þibintus gausite naudà dël maþo energijos suvartojimo, automatinio veikimo (nereikës galvoti apie šviesø ájugimà, išjugimà), ilgà tarnavimo laikà. 

• Vienodai paskirstytas apšvietimas be šviesos taškø 
• Rûko þibintai su integruotu kontroleriu 
• Dël naudojamos PC (polikarbonato) medþiagos, þibintø læšiai yra atsparûs þvyrui remiantis ASTM D256 ir ISO 179 
• Lengvas montavimas 
• Maþlas el. energijos vartojimas 
• Tinkantis daugeliui automobiliø vietoj áprastø rûko þibintø 12V 
• Ilgas taravimo laikas 5000h 
• Sertifikuota pagal ECE, SAEreglamentus ir patvirtinta pagal IP (elektriniø prietaisø apsaugos klasæ) 

Prekës kodas: LEDFOG201, LEDriving F1, 4052899197985 

Specifikacijos
Apsaugos klasë: IP 67K 
ECE R19 F3 patvirtintas
Diametras: 90mm 
Ilgis: 114 mm 
Kodas: LEDFOG201 BK 12 
Spalvos temperatûra: 6000K 
Átampa: 9-32V 
Ilgaamþiškumas: virš 5000 val. 
Galingumas: 2x8W