Dienos šviesos žibintai LED LD956

Dienos šviesos žibintai LED LD956
39,00 €
Pristatymas 1-2 d.d.
Yra sandėlyje
SKU
La514578

Atsiimk nemokamai

mūsų parduotuvėje Kaune

Atsiimk per 2 val.

mūsų parduotuvėje Kaune

Greitas pristatymas

visoje Lietuvoje

Technikos taisykla

servisas Kaune

Aprašymas

LED 12V dienos šviesos þibintai automobiliams, aukštos kokybës LED'ai su maþu energijos suvartojimu, automatinis ÁSIJUNGIMAS/IŠSIJUNGIMAS, atsparus drėgmei korpusas, suapvalinto dizaino. 

Plotis 180mm, aukðtis 24mm, gylis 36mm,

Specifikacijos
Plotis: 180mm
Aukštis: 24mm
Gylis: 36mm
Spalva: Super balta
LED skaièius: 4x LED HP 
Átampa: 9-32V
Išorinis valdymo pultas
 
Dienos šviesos þibintø privalumai
  • automobilis tampa lengviau pastebimas ypaè vaþiuojant prieš saulæ
  • sumaþëja el. energijos suvartojimas, o tai sumaþina sudeginamø degalø kieká
  • prailgëja halogeniniø ir ksenoniniø þibintø tarnavimo laikas
  • þibintai ásijungia/išsijungia automatiškai ájungus/išjungus automobilio degimà, tad nereikia papildomai jokiø jungikliø
  • ilgas LED diodø tarnavimo laikas

Þibintus galite lengvai sumontuoti patys pagal komplektacijoje esanèià instrukcijà. Dienos šviesos þibintø montavimui keliami techniniai reikalavimai pagal Techninëje Apþiûroje atliekamà patikrà (pagal Valstybinës keliø inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko ásakymà nr. 2B-290) pateikti þemiau.

Þibintø pajungimas

raudonas laidas (+) - degimas/generatorius,

juodas laidas (-) - automobilio korpusas (masë)/akumuliatorius,

geltonas laidas (+) - gabaritai.

 

Write Your Own Review
Jūsų atsiliepimas apie:Dienos šviesos žibintai LED LD956
Jūsų vertinimas
Šioje interneto svetainėje naudojami slapukai, skirti svetainės funkcionalumui gerinti. Plačiau apie tai galite rasti mūsų privatumo politikoje.